tượng mật tích kim cang lực sĩ hộ pháp

Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ là một vị hộ Pháp của nhà Phật. Ngài được tôn kính, thờ cúng bởi những phát nguyện và những điều tốt đẹp đã làm cho Đức Phật, chư...