Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca nói lên cuộc đời, quá trình giác ngộ và hoằng pháp của Đức Phật. Bộ phim này được đầu tư một cách chất lượng nhất, xây dựng cuộc...