Thầy Thích Pháp Hòa

Tiểu sử thầy Thích Minh Niệm

Giảng Sư

Thầy Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa là nhà sư đang sinh sống ở nước ngoài nhưng được rất nhiều phật tử trong nước yêu mến và kính trọng....

Tiểu sử thầy Thích Minh Niệm

Thầy Thích Minh Niệm được nhiều người biết đến thông qua các bài giảng Phật pháp và những bài giảng về đời sống vô cùng...