Tam pháp ấn: Vô thường, Khổ, Vô ngã

Ý nghĩa và nghi thức 500 lạy hồng danh Quán Thế Âm (Ngũ Bách Danh)

Ý nghĩa và công đức của việc dâng đèn cúng Phật

Giới Định Tuệ là gì? Có ý nghĩa gì trong việc tu tập?

Phóng sanh có ý nghĩa gì? Phóng sanh thế nào cho đúng?

Ý nghĩa nghi thức tắm Phật trong ngày Đại lễ Phật Đản

Xá Lợi Phật là gì? Ý nghĩa và phước báu khi cúng dường Xá Lợi Phật

Tỉnh thức là gì? Ý nghĩa và lợi ích của đời sống tỉnh thức

Nguyên tắc đặt bàn thờ Phật và gia tiên cần lưu ý

Mùa an cư kiết hạ là vào tháng mấy? Có ý nghĩa gì?

Ta Bà Tam Thánh là ai? Ý nghĩa và cách thờ cúng

Ta Bà Tam Thánh gồm có ba vị Phật biểu trưng cho chân lý, từ bi và lòng hiếu đạo. Các Ngài có khả năng chuyển hóa đau khổ, cứu vớt chúng sanh khỏi bể khổ để đi đến giác ngộ, tìm được cuộc sống an lạc thật sự. Vậy Ta Bà Tam Thánh gồm những ai và thờ cúng như thế nào? Theo dõi bài viết bên dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời.

Ta Bà Tam Thánh gồm có ba vị Phật, Bồ Tát cứu độ chung sinh ở cõi Ta Bà
Ta Bà Tam Thánh gồm có ba vị Phật, Bồ Tát cứu độ chung sinh ở cõi Ta Bà

Ta Bà Tam Thánh gồm có ai?

Ta Bà Tam Thánh còn được gọi là Sa Bà Tam Thánh. Theo giáo lý nhà Phật, cõi Ta Bà chính là cõi mà chúng sanh đang sinh sống, nơi chứa đầy tội lỗi và khổ đau. Ta Bà Tam Thánh dùng để chỉ những vị Phật và Bồ Tát độ hóa chúng sanh đang sống trong cõi Ta Bà. Gồm có 3 vị là Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa, hai bên là thị giả hai bên là Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Phật Thích Ca Mâu Ni

Phật Thích Ca Mâu Ni chính là giáo chủ cõi Ta Bà, Ngài đã từng thị hiện trên thế gian và đạt được giác ngộ viên mãn nên đã thoát khỏi quy luật sinh tử. Sau khi đắc đạo, Ngài dành 49 năm để thuyết pháp giáo hóa cho chúng sanh, giúp con người thoát khỏi bể trầm mê và hiểu được chân tướng nhân sinh của vũ trụ này. Theo kinh Phạm Võng, Phật Thích Ca thị hiện ở thế gian lần này là lần thứ 8000. Mỗi lần thị hiện, Ngài đã dùng nhiều phương tiện để giảng giải về Phật pháp, giúp chúng sanh ngộ đạo và tu hành chứng đạo.

Phật Thích Ca Mâu Ni
Phật Thích Ca Mâu Ni

Phật Thích Ca là vị Phật có lòng nhân từ rộng lớn. Thành tâm thờ cúng, hướng tâm về Ngài và nguyện học theo lời Ngài dạy sẽ giúp chúng ta từ bỏ tham sân si, nhận lấy sứ mệnh giáo dục đa nguyên văn hóa để phá mê khai ngộ. Đồng thời, cách này còn giúp khởi phát tâm từ bi, hỗ trợ tiêu trừ tạp niệm và vọng tưởng. Thờ cúng Phật Thích Ca Mâu Ni còn giúp bản thân giữ tâm thanh tịnh, diệt trừ phiền não, phát hiện ra chân lý cuộc sống và tìm đến hạnh phúc chân thực.

Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Phật thứ hai xuất hiện trong Ta Bà Tam Thánh. Quan Thế Âm còn được gọi là Phật Bà Quan Âm hay Mẹ Quan Âm. Đồng thời, Ngài còn là một trong ba vị Thánh xuất hiện ở cõi Tây Phương Cực Lạc, dẫn dắt chúng sinh sau khi rời khỏi cõi Ta Bà về với cõi Tịnh Độ. Vị Bồ Tát này nổi tiếng với hạnh nguyện từ bi và cứu khổ cứu nạn. Nếu chúng sanh thành tâm trì niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ thị hiện và ứng hóa, cứu vớt khỏi tai nạn và cuộc sống khổ đau. Theo truyền thuyết Phật giáo tại các nước Châu Á, Quán Thế Âm Bồ Tát là vị nữ hành mặc y phục màu trắng.

Quan Thế Âm là vị Bồ Tát có lòng từ bi vô lượng, luôn che chở cho chúng sinh
Quan Thế Âm là vị Bồ Tát có lòng từ bi vô lượng, luôn che chở cho chúng sinh

Quan Thế Âm là vị Bồ Tát biểu trưng cho tấm lòng từ bi và trí tuệ. Với tấm lòng yêu thương bao la, Ngài chính là chỗ dựa vững chắc cho chúng sinh cần tình yêu thương và cần được che chở. Thờ cúng tượng Quan Thế Âm Bồ Tát giúp chúng sanh khởi phát lòng từ bi, đoạn trừ phiền não và có được cuộc sống an yên. Đồng thời, giúp gia chủ thoát khỏi những mối nguy hiểm rình rập bên ngoài. Thành tâm khấn niệm danh hiệu Ngài là một trong những cách giúp chúng sanh thoát khỏi khổ nạn. Ngài còn có thể hóa hiện thân Phật, thân quỷ dạ xoa và la sát để độ chúng sinh.

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Đây là vị Bồ Tát cuối cùng trong bộ tượng Ta Bà Tam Thánh. Địa Tạng Vương Bồ Tát biểu trưng cho tinh thần hiếu đạo và được ví như thầy của chư Phật. Ngài có đại nguyện là cứu vớt chúng sanh trong Địa Ngục, khi Địa Ngục chưa trống không thề chưa thành Phật, chúng sanh chưa được được độ thề không chứng Bồ Đề. Vì Đại Nguyện này mà Ngài vẫn đang còn ở Địa Ngục để cứu độ cho chúng sinh.

Theo kinh Địa Tạng Bản Nguyện, thành tâm thờ cúng Địa Tạng Vương sẽ giúp bản thân tiêu trừ tai nạn và bệnh tật, được quỷ thần hộ vệ, có trí huệ lớn để hoàn thành nguyện ước lớn. Hành động này còn giúp bản thân có được hình hài xinh đẹp ở kiếp sau, thoát khỏi thân nữ và kiếp nô lệ sau khi đầu thai. Địa Tạng Vương Bồ Tát còn là vị Phật siêu độ chúng sinh sau khi Phật Thích Ca nhập niết bàn cho đến khi Phật Di Lặc ra đời.

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ý nghĩa của Ta Bà Tam Thánh

Phật và Bồ Tát đều là những người đã giác ngộ và nhìn thấu chân tướng vũ trụ nhân sinh. Vì thế, Ngài đã dùng trí tuệ và lòng từ bi của mình để dạy lại cho chúng sinh với mong muốn chúng sanh cũng đạt được giác ngộ như cách Ngài.

Thờ cúng Tam Bà Tam Thánh tại nhà là hành động nhắc nhở Phật tử phải hướng đến Phật và làm theo đúng giáo lý nhà Phật. Con người nên buông bỏ lòng tham sân si mạn và khai ngộ như Đức Phật, mở tấm lòng từ bi để giúp đỡ chúng sanh đang gặp đau khổ như Phật Bà Quan Âm và phát triển tấm lòng đạo hiếu như Địa Tạng Vương Bồ Tát để mở rộng tâm lượng đến hư không giới pháp.

Việc thờ cúng Ta Bà Tam Thánh đang trở nên ngày càng phổ biến hơn. Tuy nhiên, bạn không nên thực hiện một cách tùy tiện để tránh phạm phải các điều cấm kỵ trong Phật giáo. Tốt nhất, bạn nên hiểu rõ ý nghĩa biểu pháp của bộ tượng này trước khi thỉnh về và tiến hành thờ cúng tại nhà.

Cách thờ cúng Ta Bà Tam Thánh

Mỗi vị Phật và Bồ Tát đều có ý nghĩa biểu Pháp riêng. Phật có hình tướng không cụ thể, chúng ta nghĩ về Ngài như thế nào thì Ngài sẽ hiển thị trong tâm trí ta như thế đó. Hành động thờ cúng tượng Ta Bà Tam Thánh là một trong những cách giúp Phật tử thể hiện lòng tôn kính của bản thân với công đức của Ta Bà Tam Thánh trong việc cứu độ chúng sanh và mong muốn được học tập theo các Ngài để được chứng đạo. Cách thờ cúng khá đơn giản, dưới đây là hướng dẫn chi tiết bạn có thể tham khảo:

Tượng Ta Bà Tam Thánh đẹp nhất
Thành tâm thờ cúng Ta Bà Tam Thánh giúp chúng sanh hướng đạo và có được cuộc sống an lạc

Thờ cúng đúng cách:

 • Thờ cúng Ta Bà Tam Thánh để thể hiện lòng tri ân của bản thân đối với Tam Bảo. Việc thờ cúng nên xuất phát từ tâm cung kính đối với Đức Phật và mong muốn được học tập theo Ngài.
 • Nên lựa chọn tượng thờ cúng phù hợp với không gian thờ và điều kiện kinh tế của gia đình. Tượng Phật sau khi thỉnh cần gửi các ngôi chùa lớn để được khai quang và hướng dẫn cách thờ cúng tại nhà.
 • Cần đặt tượng thờ cúng theo đúng vị trí, ở giữa là tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Bồ Tát ở hai bên hoặc dưới tượng Phật đều được.
 • Vị trí đặt bàn thờ Ta Bà Tam Thánh phù hợp nhất là ở trung tâm ngôi nhà có không gian vắng lặng. Bàn thờ phải cao hơn đầu, phía sau tượng không có cửa sổ và không có các gian phòng khác đè lên phòng thờ cúng.
 • Khi thờ Ta Bà Tam Thánh, chúng ta cần đảnh lễ mỗi ngày và cung kính cúng dường với các Ngài. Hành động này giúp bản thân thu về một phần lợi ích, cuộc sống trở nên an lạc và viên mãn hơn.
 • Vật phẩm cúng phù hợp là hoa quả tươi có hương thơm dịu nhẹ, trà nước, đồ ăn chay,… Đồ cúng cần đem cho hoặc dùng hết, tuyệt đối không vứt bỏ nếu không bị hư hỏng.
 • Trường hợp nhà có thờ Thánh hoặc thờ gia tiên, bạn cần đặt bàn thờ Phật ở trung tâm, bàn thờ thần thánh và bài vị tổ tiên sẽ để ở hai bên bàn thờ Phật.

Kiêng kỵ khi thờ cúng:

 • Tuyệt đối không được dùng tâm mong cầu danh lợi và phú quý để thờ cúng Ta Bà Tam Thánh. Đây là hành động thiếu tôn kính đối với các bậc bề trên, có thể để lại các nghiệp báo không đáng.
 • Không nên thờ quá 3 tượng Phật trên bàn thờ, tránh gây mất cân bằng hay thiếu hài hòa. Đồng thời, tuyệt đối không đặt bàn thờ Phật chung với bàn thờ Thánh và bàn thờ gia tiên.
 • Bàn thờ Ta Bà Tam Thánh không nên đặt đối diện phòng bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ. Gia chủ cũng không nên đặt bàn thờ Phật ở những nơi tiếp khách, nơi ăn uống hội họp, nơi âm u hoặc tối tăm.
 • Không đặt các vật phẩm không phù hợp lên bàn thờ Phật như vàng mã, bùa chú, giấy tiền, đồ ăn mặn,…
Tượng Ta Bà Tam Thánh Trắng đẹp nhất
Nên thờ cúng tượng Ta Bà Tam Thánh có hình dáng đẹp, toát lên vẻ  từ bi và nhân từ

Ta Bà Tam Thánh là ba vị Phật cứu độ chúng sanh ở cõi Ta Bà. Khi muốn thờ cúng tượng Ta Bà Tam Thánh, gia chủ cần tìm hiểu rõ ý nghĩa của bộ tượng này và tiến hành thờ cúng đúng cách, giúp tăng cường phước đức cho gia đình. Đồng thời, nắm rõ các hành vi kiêng kỵ khi thờ cúng để tránh bất kính đối với các Ngài, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Có thể bạn quan tâm:

Cùng chuyên mục

Tượng Tây Phương Tam Thánh Phật: Ý nghĩa và cách thờ cúng

Tây Phương Tam Thánh Phật gồm có các vị Phật rất được tôn kính trong Phật giáo. Tượng Tây Phương Tam Thánh Phật được thờ khá phổ biến tại các...

phân biệt sự khác nhau giữa phật giáo nam tông và bắc

Sơ lược về sự khác nhau giữa Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông

Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc tông là hai hệ phái lớn của Đạo Phật. Mặc dù cả hai giáo phái này đều có chung một xuất phát...

Tôn giả Ưu Ba Ly (Upali) – Đệ Nhất Trì Giới

Tôn giả Ưu Ba Ly là vị tỳ kheo rất được Đức Phật quý mến. Ngài luôn nghiêm trì giới luật khắt khe mà Đức Phật đặt ra, ngay cả...

Ngồi thiền tại nhà đúng cách cho người mới bắt đầu

Ngồi thiền là phương pháp tập luyện được nhiều người áp dụng tại nhà để giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống và chuyển hóa năng lượng xấu bên trong...

Hoa Nghiêm Tam Thánh gồm những vị nào? Ý nghĩa và thờ cúng

Hoa Nghiêm Tam Thánh gồm có ba tôn tượng tượng trưng cho chân lý, trí tuệ và hạnh nguyện. Các Ngài đã dùng chân lý và trí tuệ để giúp...

Tháp xá lợi là gì? Tháp xá lợi có ý nghĩa gì trong Phật giáo?

Tháp xá lợi là vật phẩm linh thiêng trong Phật giáo, minh chứng cho kết quả tu tập của các vị cao tăng. Tháp xá lợi thường được thờ tại...

Ẩn