Tam pháp ấn: Vô thường, Khổ, Vô ngã

Ý nghĩa và nghi thức 500 lạy hồng danh Quán Thế Âm (Ngũ Bách Danh)

Ý nghĩa và công đức của việc dâng đèn cúng Phật

Giới Định Tuệ là gì? Có ý nghĩa gì trong việc tu tập?

Phóng sanh có ý nghĩa gì? Phóng sanh thế nào cho đúng?

Ý nghĩa nghi thức tắm Phật trong ngày Đại lễ Phật Đản

Xá Lợi Phật là gì? Ý nghĩa và phước báu khi cúng dường Xá Lợi Phật

Tỉnh thức là gì? Ý nghĩa và lợi ích của đời sống tỉnh thức

Nguyên tắc đặt bàn thờ Phật và gia tiên cần lưu ý

Mùa an cư kiết hạ là vào tháng mấy? Có ý nghĩa gì?

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Phân biệt Địa Tạng Bồ Tát và Mục Kiền Liên

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai ? Vì sao Phật tử thường nhầm lẫn giữa Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mục Kiền Liên Tôn Giả. Những hình tướng khắc họa 2 vị trong bài viết dưới đây sẽ giúp Phật tử hiểu sâu rộng hơn về vị thế và công hạnh của 2 Địa Tạng Vương Bồ Tát và Tôn Giả Mục Kiền Liên

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một trong 4 vị Bồ Tát quan trọng của Phật Giáo Đại Thừa. Địa Tạng tức là dùng công đức vô lượng của mình để cứu vớt chúng sanh trong địa ngục. Hay Địa Tạng còn được hiểu theo một nghĩa khác chính là hạnh nguyện sâu rộng chứa đủ hết tất cả mọi khổ đau của các chúng sanh.

Địa Tạng Bồ Tát được chứng đắc Thành Phật, nhưng Người vì hạnh nguyện muốn phổ độ hết thảy chúng sanh trong cõi lục đạo luôn hồi mà vẫn ở danh hiệu Bồ Tát. Ngài từng phát nguyện rằng, chừng nào vẫn còn chúng sanh trong địa ngục, chừng đó ngài vẫn chưa thành Phật. Cũng chính bởi lời phát nguyện này nên các chúng sanh trong cõi địa ngục luôn được ngài phổ độ.

địa tạng vương bồ tát là ai ?
địa tạng vương bồ tát là ai ?

Sự Tích Về Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nói về Địa Tạng Vương Bồ Tát có rất nhiều thuyết, đặc biệt là trong kinh Địa Tạng Bồ Tát nói rất nhiều về sự tích của Đức Địa Tạng. Trong đó nổi tiếng nhất vẫn là 2 sự tích dưới đây:

1. Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đời kiếp Bất Khả Tư nghị A Tăng Kỳ

Ở đời này. Địa Tạng Bồ Tát lúc này vẫn chưa chứng vị Bồ Tát mà lúc ấy Ngài xuất hiện dưới thân nữ , là con gái của gia đình Bà La Môn. Tuy nàng là một người luôn tu tâm, tích đức và luôn cúng dường Phật, nhưng mẹ của nàng lại là một người ác nghiệp, ác khẩu, không tôn kính Tam Bảo, thường xuyên làm chuyện ác.

Nàng vì đọc nhiều sách và luôn hướng Phật nên biết rằng nếu mẹ của mình vẫn tiếp tục gây ra những ác nghiệp như vậy sau này sẽ phải trầm luân nơi cõi khổ ải. Nàng cố gắng khuyên và can ngăn nhưng mẹ của nàng không chút tin và còn chế giễu nàng.

Chẳng bao lâu sau bà bị bệnh và chết. Nàng biết được rằng khi còn sống mẹ nàng đã gây ra quá nhiều lỗi lầm. Chính vì vậy nàng đem bán sạch số tài sản và nhà đất mua các thứ hoa thơm, trân quý cúng dường lên tam bảo. Mong cầu giúp mẹ nàng thoát khỏi cõi trầm luân khổ ải.

Ngày ngày nàng lễ Phật và ngước lên cao hướng về Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà thành kính xin cho biết mẹ nàng đang ở cõi nào. Cảm động trước tấm lòng hiếu thuận và công đức của Nàng. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai liền hiển thân cho thấy và nói rằng. Ngươi về nhà và niệm dạnh hiệu của ta tự nhiên sẽ biết mẹ của ngươi đang ở đâu.

Lúc ấy nàng liền làm theo lời Đức Phật Dạy, về nhà và ngồi tĩnh tâm niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trong đêm nàng thần mộng và đi đến một bờ biển. Xung quanh đều là nhân loại đang ngụm lặn, chồi lên và lặn xuống. Bên trên đều là ác thú đang cấu xé và ăn thịt. Tiếng kêu la thảm thiết. Nàng thấy cảnh ấy không đành lòng đứng xem lâu.

Bỗng xuất hiện một quỷ vương tiến tới cúi đầu và hỏi nàng. Không biết vị Bồ Tát này tới nơi đây có việc chi không ?

Nàng nói rằng: Ta nghe nói nơi đây chính là địa ngục. Vậy xin hỏi Qủy Vương có thể cho ta biết rằng mẹ của ta hiện đang ở nơi đâu.

Quỷ vương nghe thế liền hỏi tên họ. nàng đáp Mẹ ta hiệu là Duyệt Đề Lợi , cha ta là Thi La Thiện. Mẹ của ta trước có làm nhiều ác nghiệp nên hiện ta mong muốn biết Người đang ở đâu. Quỷ Vương nghe thấy thế liền nói với nàng rằng. Xin Ngài trở về, vì thân mẫu này đã được con gái của bà cúng dường, dâng công đức vô lượng nên bà đã được phước mà rời khỏi chốn địa ngục này lên cõi trời rồi.

Lúc ấy nàng bỗng chiêm bao tỉnh giấc và lập tức đến trước tượng Phật để dâng lời cảm tạ và phát thời thệ rằng: nay tôi xin nguyện hết kiếp vị lai này nếu còn có chúng sanh đau khổ trong địa ngục, bất luận là ai tôi xin tạo ra nhiều pháp môn và cứu độ cho hết tất cả chúng sanh được giải thoát hết.

Địa Tạng Vương Bồ Tát tay cầm thiết trượng mở cánh cửa địa ngục, tay cầm ngọc như ý hay quả cầu lửa để soi sáng cõi u minh
Địa Tạng Vương Bồ Tát tay cầm thiết trượng mở cánh cửa địa ngục, tay cầm ngọc như ý hay quả cầu lửa để soi sáng cõi u minh

2. Địa Tạng Bồ Tát ở đời Kim Kiều Giác

Trong một ấn phẩm khác có viết về một kiếp nhân sinh của người ở Cõi Trần như sau:

Kim Kiều Giác vốn là hoàng tử của xứ Tân La từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, được sống trong nhung lụa. Nhưng người lại chọn cách thanh tịnh, hòa nhã và luôn được mọi người yêu mến. Ngài là một người thích đọc sách, đặc biệt là các phẩm môn Phật Giáo. Năm 24 tuổi sau khi đọc qua nhiều quyển sách và thấy được nhiều số kiếp của chúng sanh ở cõi trần. Ngài liền xin vua cha cho xuất gia đi tu.

Lúc ấy vì công đức cúng dường cũng như lòng từ bi của Ngài nên vua cha chấp thuận cho ngài đi xuất gia. Lúc rời khỏi vương quốc Ngài chỉ dắt theo một con chó trắng nay thường được gọi là Đề Thính. Ngài đi khắp các cõi và cuối cùng quyết định tu thiền định ở đỉnh núi Cửu Hoa.

Tương truyền rằng trong lúc thiền định, có một con rắn tới cắn vào chân Ngài. Tuy nhiên Ngài không xua đuổi và đánh giết mà chỉ ngồi im tĩnh lặng thiền định. Một lúc sau có một người phụ nữ bước tới nói lời xin lỗi và mong được gửi thuốc để chữa vết thương. Nàng ta cũng xin tạ lễ bằng cách biết ra một dòng suối đi ngang qua chỗ Ngài thường ngồi thiền định. Từ đó về sau Kim Kiều Giác không còn phải vất vả xuống núi lấy nước.

Ngài tu ở núi Cửu Hoa được 75 năm thì nhập niết bàn. Lúc thọ dương của Ngài cũng là năm 99 tuổi. Truyện kể lại rằng các đệ tử của ngài sau khi phát hiện ngài đã nhập niết bàn thì thấy thân thể ngài vẫn nguyên vẹn sau 3 năm. Tới này tại ngọn Núi Thần Quang Lãnh vẫn còn thờ cúng nhục thân của Ngài.

địa tạng bồ tát là ai
địa tạng vương bồ tát là ai ?

=> Xem thêm: Đức Phật A Di Đà là ai ?

Mục Kiền Liên là ai ?

Mục Kiền Liên là một vị Tỳ Kheo dưới thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã được chúng đắc A La Hán. Mục Kiền Liên là vị tôn giả thường đứng cạnh Ngài Xá Lợi Phất bên cạnh đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Sự Tích về Mục Kiền Liên

Thủa bấy giờ, Mục Kiền Liên đã được chứng đắc A La Hán, tuy nhiên mẹ của Ngài là Thanh Đề luôn phỉ báng tam bảo, tham sân si có đủ. Cho nên lúc bà chết đi đã bị đày và cõi a tỳ địa ngục. Bà bị đám ngã quỷ đày ải và phải chịu kiếp thống khổ. Lúc đó Mục Kiền Liên đã được lục thông có thể khai được Phật nhãn liền tìm khắp cõi để biết xem mẹ của Ngài đang ở đâu? Khi Ngài thấy được cảnh mẹ của mình đang chịu những nỗi thống khổ trong địa ngục vô tận thì Ngài liền đem một bát cơm đến.

Mẹ của ngài sau khi đày vào cõi địa ngục vẫn chưa dứt được tính tham nên sau khi nhìn thấy bát cơm đầy liền sinh lòng tham lam muốn ăn một mình. bà liền tránh xa khỏi lũ quỷ sai chuẩn bị ăn miếng cơm đầu tiên thì bỗng nhiên miếng cơm đó biến thành ngọn lửa đỏ rực.

Tôn giả Mục Kiền Liên vì thương mẹ nên mới thưa với Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật liền nói rằng “Mẹ của ông vì phỉ báng tam bảo, tham sân hận quá sâu nên khó lòng giải cứu. Muốn cứu dược mẹ thì ngày rằm tháng 7 ông hãy thiết lễ Vu Lan Bồn, cúng dường lên tam bảo và chư tăng. Ngày này các chư Phật đều hoan hỉ, cư tăng tự tứ thì có thể giải đảo huyền.”

Khi ông cúng dường 10 phương Phật, 10 phương tăng nếu các chư Phật và chư Tăng chưa thọ dụng thì ông cũng chưa được dùng. Ông phải lần lượt cúng Phật, Pháp, Tăng sau đó mới thọ dụng những vật phẩm đã dâng cúng.

Tôn giả Mục Kiền Liên vâng lời Đức Phật. Cũng chính vào ngày 15/7 năm đó thì mẹ của ông được giải thoát khỏi cõi trầm luân địa ngục.

mục kiền liên tôn giả là ai
mục kiền liên tôn giả là ai

 

Địa Tạng Bồ Tát có phải Mục Kiền Liên

Địa Tạng Bồ Tát:

Hình Tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Xét về hình tướng, tượng Địa Tạng Bồ Tát thường đứng trên đài sen hoặc cưỡi đề thính. Trên tay là một cây pháp trượng mở cánh cửa địa ngục, tay còn lại nâng ngọc như ý để xóa tan mọi bóng tối trong cõi u minh. Địa Tạng Bồ Tát trên đầu thường đội mũ thất Phật. Đây là vị Bồ Tát được Phật Giáo Đại Thừa công nhận là một trong 4 vị Đại Bồ Tát quan trọng nhất.

phân biệt Địa Tạng Bồ Tát và Mục Kiền Liên Tôn Giả
phân biệt Địa Tạng Bồ Tát và Mục Kiền Liên Tôn Giả

Hình Tướng Tôn Giả Mục Kiền Liên

Xét về hình tướng: Nhìn khá giống với Địa Tạng Bồ Tát tuy nhiên Mục Kiền Liên thường không đội mũ, trên tay cầm tích trượng, tay còn lại thường không cầm gì, hoặc nếu cầm pháp khí thì đó chính là một chiếc bát, đại diện cho sự ấm no, đủ đầy đem ban phát cho chúng sanh.

Mục Kiền Liên chính là vị Tôn Giả có thật, bằng xương, bằng thịt đi theo bên cạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài thường đứng cùng với Xá Lợi Phất.

Mục Kiền Liên có quá trình xuất gia, tu Phật và đều được ghi chép rõ ràng. Bằng năng lực của mình nên Mục Kiền Liên Tôn Giả đã thấy được sự đọa khổ của mẹ Ngài ở cõi Địa Ngục. Từ đó Ngài phát tâm cúng dường trai tăng. Và ngày 15/7 âm lịch mẹ của Ngài chính thức được thoát khỏi cõi lục đạo luân hồi.

Ngày 15/7 âm lịch cũng chính là ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu sau này được tổ chức ở khắp các nước có truyền thống Phật Giáo. Trong đại lễ Vu Lan Báo Hiếu này, hầu hết các Phật tử sẽ thả đèn, làm lễ cầu nguyện cho cha mẹ để cầu mong cha mẹ sau này sẽ được hưởng phước đức mà tới nơi an lạc vui  vẻ.

Cuối cùng Dù là Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay tôn giả Mục Kiền Liên thì cũng đều vì báo hiếu cha mẹ mà nguyện vào trong cõi địa ngục u minh để giải thoát khổ đau cho thân mẫu của mình. Bằng tất cả tấm lòng hiếu nghĩa, tấm lòng vô lượng vì chúng sanh mà phát tâm phổ độ chúng sanh trong cõi địa ngục.

hình tướng tôn giả mục kiền liên
hình tướng tôn giả mục kiền liên

Cùng chuyên mục

Quan Âm Bồ Tát là Ai? Sự Tích Quan Âm Bồ Tát

Quan Âm Bồ Tát là ai? Sự Tích Quan Thế Âm

Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát với hạnh nguyện từ bi mà luôn cứu vớt các chúng sanh. Quan Âm Bồ Tát cũng được thờ ở rất...

văn thù sư lợi bồ tát là ai ? những điều nên biết

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Là Ai ? Những Điều Chưa Biết

Đã là đệ tử Phật Pháp, là đứa con của Đức Phật chắc hẳn không ai là không biết đến Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đây là vị Bồ...

phổ hiền bồ tát là ai ?

Phổ Hiền Bồ Tát Là Ai? Bồ Tát Có Nghĩa Gì ?

Phổ Hiền Bồ Tát là ai ? Phổ Hiền Bồ Tát đại diện cho trí tuệ thấu hiểu và thông khắp các cõi. Phổ Hiền Bồ Tát trong Phật Giáo...

Ẩn