Tam pháp ấn: Vô thường, Khổ, Vô ngã

Ý nghĩa và nghi thức 500 lạy hồng danh Quán Thế Âm (Ngũ Bách Danh)

Ý nghĩa và công đức của việc dâng đèn cúng Phật

Giới Định Tuệ là gì? Có ý nghĩa gì trong việc tu tập?

Phóng sanh có ý nghĩa gì? Phóng sanh thế nào cho đúng?

Ý nghĩa nghi thức tắm Phật trong ngày Đại lễ Phật Đản

Xá Lợi Phật là gì? Ý nghĩa và phước báu khi cúng dường Xá Lợi Phật

Tỉnh thức là gì? Ý nghĩa và lợi ích của đời sống tỉnh thức

Nguyên tắc đặt bàn thờ Phật và gia tiên cần lưu ý

Mùa an cư kiết hạ là vào tháng mấy? Có ý nghĩa gì?

Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Là Ai ?

Trong 12 con giáp, bất cứ con giáp nào cũng có vị Phật bản mệnh riêng. Vậy Phật bản mệnh tuổi ngọ là ai ? Và vị Phật ấy có hạnh nguyện như thế nào ? Và Tuổi Ngọ nên bài trí bàn thờ Phật Bản mệnh hay chỉ cần đeo tượng Phật hộ mệnh là được ? Mời quý bạn đọc cùng PHATTUVN.ORG  tham khảo bài viết dưới đây:

Phật bản mệnh tuổi ngọ là ai ?

Phật bản mệnh tuổi ngọ chính là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài đại diện cho ánh sánh trí tuệ và thông suốt các cõi. Người tuổi ngọ thờ Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ được người phò trợ và giúp thông suốt trí tuệ, sự nghiệp thăng tiến ngày càng phát huy năng lượng nhiều hơn. Thờ Đại Thế Chí Bồ Tát tuổi ngọ còn tránh được những khó khăn, tai nạn, tiểu nhân, đầu óc luôn tỉnh táo và nhìn nhận vấn đề rõ hơn.

phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?
phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?

Đại Thế Chí Là Ai ?

Đại Thế Chí Bồ Tát là người đại diện cho ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài. Người chứng đắc Bồ Đề Tát Đỏa và có hạnh nguyện đại hùng, đại lực, đại từ bi trụ ở thế giới ta ba để tịnh độ chúng sanh theo ánh sáng trí tuệ mà giác ngộ.

phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?
phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?

Trong muôn kiếp về trước, Ngài chính là người con thứ 2 của vua Vô Tránh Niệm có hiệu là Ni Ma Thái Tử. Ngài vâng lời vua cha phát tâm cúng dường lên đức Bảo Tạng và tu ở những hạnh mà Ngài chú tâm chính là :

 • 3 nghiệp của ý: Tức là không tham danh lợi hư vinh, không đam mê sắc dục, không giận hờn oán trách, không si mê ám muội. Nguyện tu thanh tịnh và luôn hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Cầu một thế giới trang nghiêm và đẹp đẽ như cõi Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sanh Vương Như Lai.
 • 4 nghiệp của miệng: không nói lời độc ác, không nói láo, không thêu dệt, không nói lời 2 chiều
 • 3 nghiệp của thân: Không sát sanh, không trộm cướp và không tà dâm.

Đức Phật Bảo Tạng sau khi nghe lời thái tử Ni Ma thệ nguyện thì liền thọ ký “Ngươi đã phát lời thệ nguyện như vậy thì sau này trải qua hàng sa kiếp, lấy hiệu là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngươi hãy về phụng sự bên cạnh đức Phật A Di Đà. Sau khi đức Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sanh Vương Như Lai nhập diệt thì ngươi hãy về cõi đó thành Phật hiệu là Thiên Trụ Công Đức Bảo Vương”

phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?
phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?

Chúng ta thường thấy đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà gồm có 2 vị. Một là Quán Thế Âm, vị còn lại là Đại Thế Chí. Nếu như Quán Thế Âm dùng lòng từ bi để lắng nghe những đau khổ của chúng sanh từ đó cứu độ chúng sanh thì Đại Thế Chí lại dùng ánh sáng trí tuệ soi khắp các cõi để chúng sanh được giải thoát.

=> Xem thêm: Quan Âm Bồ Tát là ai ?

phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?
phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?

Hình Tướng Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại Thế Chí Bồ Tát thường đứng bên cạnh đức Phật A Di Đà để tịnh độ chúng sanh. Ngài thường xuất hiện dưới hình tướng là vị Bồ Tát, trên tay cầm theo hoa sen đại biểu cho đoạn đức. Tức là dùng ánh sáng trí tuệ để diệt sạch mọi phiền não, tham nhiễm, giúp chúng sanh tự giác ngộ. Hạnh nguyện chính của Ngài cũng chính là dứt bỏ hết 3 nghiệp thân, 4 nghiệp miệng, 3 nghiệp ý. Tức là giúp chúng sanh tự thấy rõ những ô nhiễm của mình và cung cấp thê cho họ sức mạnh để tiêu diệt 3 nghiệp đó.

Tác dụng của Phật Bản Mệnh

Như đã nói ở trên, mỗi một con giáp sẽ có một vị Phật Bản Mệnh riêng. Phật Bản Mệnh ứng với mỗi tuổi sẽ giúp năng lượng của người đó được tăng cao hơn, tiêu tán bệnh tật, chướng ngại, thọ mạng lâu dài và cuộc sống ngày một an vui hơn.

Những người tuổi ngọ thờ Phật Bản Mệnh là Đại Thế Chí Bố Tát sẽ luôn được nhắc nhở về Nghiệp, Ý Thân. Từ đó có thể khai sáng và giác ngộ giúp cuộc sống bình yên hơn. Đặc biệt là trong tâm của tuổi ngọ sẽ không dễ dàng bị xao động bởi những ô nhiễm đó

phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?
phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?

Tuổi ngọ có tính cách như thế nào ?

Những người tuổi ngọ nhìn chung đều là những người hoạt bát, vui vẻ. Họ thích sự ồn ào và nhiệt huyết. Người tuổi ngọ đặc biệt có năng lực, những người khác luôn thích bên cạnh người tuổi ngọ vì lúc nào họ cũng tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên nhược điểm chính của những người tuổi ngọ chính là thích được nịnh. Không thích người khác góp ý kiến cho mình.

Chính vì thế mà Phật Bản Mệnh là Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ giúp người tuổi ngọ tránh được các thị phi, và tiểu nhân. Ánh sáng trí tuệ sẽ giúp cho những người tuổi ngọ sáng suốt hơn trong mọi quyết định.

phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?
phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?

Tuổi ngọ sinh năm nào

Những người tuổi ngọ có năm sinh dưới đây nên tham khảo về Phật Bản Mệnh là thờ Đại Thế Chí Bồ Tát để được phù hộ và độ trì suốt chặng đường đời.

 • Năm 1954, 2014 được gọi là Giáp Ngọ
 • Năm 1966 được gọi là Bính Ngọ
 • Năm 1978 được gọi là Mậu Ngọ
 • Năm 1930, 1990 được gọi là Canh Ngọ
 • Năm 2002 được gọi là Nhâm Ngọ
phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?
phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?

Tuổi ngọ hợp mệnh nào

Không phải bất kể người tuổi ngọ nào cũng có màu sắc hoặc hợp mệnh màu sắc giống nhau. Chọn màu sắc hợp đặc biệt là màu sắc của Phật Bản Mệnh tuổi Ngọ cũng giống với màu sắc hợp mệnh thì những lợi ích tăng gấp đôi. Vậy màu sắc của những người tuổi ngọ như thế nào ?

 • Tuổi Giáp Ngọ là sinh năm 1954, 2014 thuộc mệnh Kim.
 • Tuổi Bính Ngọ là sinh năm 1966 thuộc mệnh Thủy.
 • Tuổi Mậu Ngọ là sinh năm 1978 thuộc mệnh Hỏa.
 • Tuổi Canh Ngọ là sinh năm 1930, 1990 thuộc mệnh Thổ.
 • Tuổi Nhâm Ngọ là sinh năm 1942, 2002 thuộc mệnh Mộc.

Bạn quan tâm:

Cùng chuyên mục

phổ hiền bồ tát là ai ?

Phổ Hiền Bồ Tát Là Ai? Bồ Tát Có Nghĩa Gì ?

Phổ Hiền Bồ Tát là ai ? Phổ Hiền Bồ Tát đại diện cho trí tuệ thấu hiểu và thông khắp các cõi. Phổ Hiền Bồ Tát trong Phật Giáo...

văn thù sư lợi bồ tát là ai ? những điều nên biết

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Là Ai ? Những Điều Chưa Biết

Đã là đệ tử Phật Pháp, là đứa con của Đức Phật chắc hẳn không ai là không biết đến Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đây là vị Bồ...

Quan Âm Bồ Tát là Ai? Sự Tích Quan Âm Bồ Tát

Quan Âm Bồ Tát là ai? Sự Tích Quan Thế Âm

Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát với hạnh nguyện từ bi mà luôn cứu vớt các chúng sanh. Quan Âm Bồ Tát cũng được thờ ở rất...

vu lan báo hiếu là ngày nào ? nguồn gốc và ý nghĩa

Ngày Vu Lan Báo Hiếu Cha Mẹ là Ngày Nào ? Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa

Vu Lan Báo Hiếu chính là ngày mà mọi người con, Phật tử đều hướng về và thành tâm cầu nguyện trong những ngày này nhằm mong muốn nhớ ơn...

Phật Dược Sư là ai ? Ý nghĩa 7 hình tướng Phật Dược Sư

Phật Dược Sư Là ai ? Ý Nghĩa 7 tôn tướng của Phật Dược Sư

Phật Dược Sư với thệ nguyện cao cả là chữa hết mọi bệnh khổ đau của thế gian. Tuy nhiên trong nhiều hình tướng chúng ta thường thấy có lúc...

sự tích về mục kiền liên

Mục Kiền Liên Bồ Tát là ai? Sự Tích Mục Kiền Liên Cứu Mẹ

Mục Kiền Liên là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài cùng với Xá Lợi Phất là 2 vị đại đệ tử...

Ẩn