Tam pháp ấn: Vô thường, Khổ, Vô ngã

Ý nghĩa và nghi thức 500 lạy hồng danh Quán Thế Âm (Ngũ Bách Danh)

Ý nghĩa và công đức của việc dâng đèn cúng Phật

Giới Định Tuệ là gì? Có ý nghĩa gì trong việc tu tập?

Phóng sanh có ý nghĩa gì? Phóng sanh thế nào cho đúng?

Ý nghĩa nghi thức tắm Phật trong ngày Đại lễ Phật Đản

Xá Lợi Phật là gì? Ý nghĩa và phước báu khi cúng dường Xá Lợi Phật

Tỉnh thức là gì? Ý nghĩa và lợi ích của đời sống tỉnh thức

Nguyên tắc đặt bàn thờ Phật và gia tiên cần lưu ý

Mùa an cư kiết hạ là vào tháng mấy? Có ý nghĩa gì?

Mục Kiền Liên Bồ Tát là ai? Sự Tích Mục Kiền Liên Cứu Mẹ

Mục Kiền Liên là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài cùng với Xá Lợi Phất là 2 vị đại đệ tử có pháp lực lớn nhất, được đức Phật Thích Ca giao trọng trách nắm giữ tăng đoàn.

Mục Kiền Liên là ai ?

Mục Kiền Liên chính là một vị tỳ kheo thời kỳ Đức Phật Thích Ca tại thế. Ngài có tên tiếng hán là 目犍連. Ngài là một vị được chứng A La Hán có thật trong lịch sử thời kỳ 568 trước công nguyên. Mục Kiền Liên được biết đến với pháp lực thần thông đệ nhất và ông được biết đến với giai thoại nổi tiếng là cứu mẹ trong địa ngục

Vì là một vị có thật trong lịch sử nên các ghi chép về ông rất nhiều. Ông thường thay Đức Phật đứng thuyết pháp và là một trong những người dẫn chương trình buổi thuyết pháp.

sự tích về mục kiền liên
sự tích về mục kiền liên

Hình tướng của tôn Giả Mục Kiền Liên

Tôn Giả Mục Kiền Liên thường xuất hiện ở hình tướng mặc áo nâu vàng, màu áo đặc trưng của các vị tỳ kheo lúc bấy giờ. Trên tay phải của Người cầm một cây tích trượng, tay trái cầm một chiếc bát đại diện cho bát cơm đầy cứu mẹ, hoặc có thể không cầm gì. Ngài luôn xuất hiện ở hình tướng đứng, sẵn sàng đi xuống cõi địa ngục để cứu vớt mẹ của mình. Hình tướng Mục Kiền Liên khá giống với Địa Tạng Bồ Tát. Tuy nhiên Địa Tạng Bồ Tát tay cầm tích trượng, tay cầm quả cầu lửa và trên đầu ngài có đội mũ thất Phật.

phân biệt Mục Kiền Liên và Địa Tạng Bồ Tát
phân biệt Mục Kiền Liên và Địa Tạng Bồ Tát

Sự Tích Mục Kiền Liên cứu mẹ

Mục Kiền Liên có mẹ là bà Thanh Đề, khi còn sống bà Thanh Đề là một người luôn tạo các ác nghiệp, như thường xuyên chửi mắng người khác, sát sinh và phỉ báng tam bảo. Dù được Mục Kiền Liên khuyên răn nhiều nhưng bà không lấy đó làm gốc mà vẫn bản tính tham lam, ích kỷ vẫn tiếp tục tạo các ác nghiệp.

Cho tới lúc tạ thế, bà bị đầy xuống địa ngục. Mục Kiền Liên Tôn Giả biết rằng mẹ của mình khi xuống địa ngục nhất định sẽ trải qua thống khổ vì những nghiệp mà bà gây ra khi còn sống. Chính vì vậy ông liền dùng pháp lực thần thông của mình và tìm thử xem mẹ của mình đang thác sanh nơi đâu.

Khi ông nhìn thấy mẹ đang chịu sự dày vò và đau khổ do quỷ sai thì ông vô cùng thương xót. Ông bèn dùng phép thần thông mang đến trước mặt mẹ mình một bát cơm đầy. Bà Thanh Đề khi nhìn thấy bát cơm đầy liền vội bưng lấy, nhưng do lòng tham lúc còn sống quá nặng, nên khi chết đi bà vẫn mang tâm tham đó. Bà lén lút bê bát cơm ăn một mình. Tuy nhiên khi vừa đưa miếng cơm đầu tiên lên miệng thì liền biến thành ngọn lửa đỏ rực. Bà đau đớn la hét lên, Mục Kiền Liên tôn giả lúc đó vô cùng thương xót cho mẹ.

sự tích về mục kiền liên
sự tích về mục kiền liên

Ngài trở về và thưa với Đức Phật, mong rằng có thể cứu giúp mẹ của mình ra khỏi cõi địa ngục đó. Đức Phật Thích Ca khi nghe thấy vậy bèn trả lời: Mẹ của ông tạo ác nghiệp quá lớn, sức của mình ông không thể nào cứu được đâu. Hiện tại, nếu ông muốn cứu mẹ của mình thì vào ngày rằm tháng bảy này là lúc các chư Phật hoan hỉ nhất ông hãy lập lễ vu lan bồn, chính là lễ giải đảo huyền (giải cứu cái khổ).

Lúc này hãy cúng dường các chư Phật và chư tăng mười phương. Ông cúng dường Phật, Pháp, Tăng sau đó thì mới có thể dọ dụng những vật phẩm dâng cúng. Khi làm xong hết thì mẹ của ông sẽ được cứu thoát khỏi địa ngục.

Mục Kiền Liên vâng lời Đức Phật liền làm theo. Vào ngày rằm tháng bảy âm lịch ông tổ chức lễ cúng dường lên Phật, Pháp Tăng. Sau khi vị tăng cuối cùng thọ dụng lúc đó ông mới thọ. Và ngày hôm đó mẹ của ông cũng được cứu vớt và thác về nơi cõi trời. Cảm kích ân đức của Đức Phật, Mục Kiền Liên đã khuyến khích chúng sanh cúng dường hàng năm vào ngày 15-7 tổ chức lễ vu lan bồn để báo hiếu cho cha mẹ, đấng sinh thành và người nuôi dưỡng.

sự tích về mục kiền liên
sự tích về mục kiền liên

Sự Tích về cuộc đời của Mục Kiền Liên

Vào lúc thời còn trẻ, Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đều là đôi bạn thân thiết, cùng có trí hướng đạo. Ông cùng Xá Lợi Phất tiếp thu nhiều tư tưởng triết học khác nhau. Tuy nhiên, sau nhiều quá trình thì Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất cùng thấy những khiếm khuyết của các thuyết giáo. Chính vì vậy mà ông chưa cảm thấy tâm đắc và muốn tiếp tục nghiên cứu nữa.

Vào năm ông khoảng 40 tuổi. Lúc đó Đức Phật Thích Ca trở về thành Vương Xá để nhận lãnh Tịnh Xá Trúc Lâm do vua Tần Bà Sa La dâng cúng. Lúc này Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng trở về thành Vương Xá ở trong một viện của đại sĩ Sànjaya. Trong một ngày nọ, Xá Lợi Phất vô tình gặp trưởng lão A-Thuyết -Thị, Người thấy thân tướng đẹp của vị trưởng lão, cùng với hào quang tỏa sáng. Lúc đó A Thuyết Thị đã khai nhãn giúp Xá Lợi Phất nên ông liền đắc Nhập Lưu Tu Đà Hườn. Sau khi trở về thì Xá Lợi Phất liền đem câu chuyện thuật lại cho Mục Kiền Liên nghe.

Mục Kiền Liên sau đó cũng nhanh chóng giác ngộ con đường đạo mà ông tìm kiếm lâu nay. Lúc đó Mục Kiền Liên cùng Xá Lợi Phất xuất gia đi tu và trở thành 2 vị đại đệ tử đứng đầu của Đức Phật Thích Ca.

=> Xem thêm: Tôn Giả Xá Lợi Phất là ai ?

Mục Kiền Liên nhập diệt vào ngày mùng 1 tháng Kattika theo lịch của Ấn Độ. Ông nhập diệt nửa tháng sau khi Xá Lợi Phất nhập diệt. Trong lịch sử có ghi chép lại rằng, ông bị các chúng sanh ngoại đạo sát hại. Vì sao ông lại bị sát hại khi đã có pháp lực thần thông bậc nhất, có thể di chuyển và biến hóa.

Lúc ấy, Mục Kiền Liên đã rất nổi tiếng, và rất nhiều người cũng đi theo ông để học Phật. Ông từng du thiên nhiều cõi trời và có kể lại cho các tín đồ Phật giáo nghe về quá trình đó, hầu hết các Phật tử sau khi thác sẽ được về cõi trời. Lúc ấy có rất nhiều các tín đồ giáo phái khác vì khi nghe Mục Kiền Liên giảng pháp thì liền sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng cũng như sợ sự sụp đổ của tôn giáo mình mà liền có dụng tâm muốn giết chết Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Họ thường xuyên xúi dục dân làng, cùng với đó là tìm mọi cách để sát hại Ngài. Tuy nhiên Mục Kiền Liên với pháp lực thần thông luôn biết trước được điều đó, nên những người đó hầu như không thể nào ra tay.

Tôn Giả Mục Kiền Liên lúc đó không hề nghĩ đến việc thân thể mình sẽ bị sát hại, vì đối với bậc Phật Pháp thì thân thể này cũng chỉ là một chướng ngại, hay một gánh nặng mà thôi. Tuy nhiên ngài lo nghĩ cho những người cố tình giết hại một bậc pháp tăng thì sau này muôn kiếp nghiệp sẽ theo không hết.

Xuất phát từ lòng từ bi nên sau nhiều lần bị tới ám sát, ngài đã dùng pháp lực thần thông để ẩn tướng, Bọn ngoại đạo và bọn cướp được thuê tới không thể tìm được ngài. Chúng bèn lệnh cho canh giữ nghiêm ngặt, tuy nhiên 6 lần đột kích vẫn không thể tìm thấy ngài.

sự tích về mục kiền liên
sự tích về mục kiền liên

Ngài nhận thấy rằng những ác quả từ đời kiếp trước hiện tai vẫn chưa trả hết. Đó là từ rất lâu về trước trong một đời kiếp. Lúc ấy ngài còn là một thanh niên khỏe mạnh rất có hiếu và thương mẹ. Mẹ của ngài lúc đó cũng thương yêu Ngài vô vàn.

Khi trưởng thành người thanh niên đó cũng lấy vợ, cuộc sống 3 người cứ thế trải qua cho tới ngày mẹ của anh ta già yếu không còn làm việc được nữa, cũng không thể đi lại được. Người vợ lúc đó thường xuyên cằn nhằn và nói với anh ta về việc đưa mẹ lên núi bỏ. Người thanh niên lúc đó không đồng ý, sau lần thứ 2,3,4… và những lần sau đó thì cuối cùng người thanh niên nhu nhược cũng đồng ý với vợ sẽ đưa bà lên núi.

Khi vừa lên tới núi, 2 vợ chồng người thanh niên vội hô lên có cướp sau đó bỏ chạy nhưng lại không hề biết rằng, mẹ của anh ta sợ cướp sẽ động thủ nên liền nói là để mẹ lại và chạy đi. Người mẹ già cứ thế chết đói trên núi.

sự tích về mục kiền liên
sự tích về mục kiền liên

Sau khi nghiệm lại chuyện cũ thì Mục Kiền Liên tôn giả lúc này mới nói rằng nghiệp quả cũng cần đến lúc phải trả.

Thế là tới lần thứ 7, nhóm cướp tấn công vào thì Mục Kiền Liên vẫn ngồi đó, bọn chúng đâm chém mà tôn giả Mục Kiền Liên vẫn ngồi yên bất động. Chúng biết rằng vị Tôn Giả này có pháp lực thần thông nên sợ rằng sau khi sát hại xong thân thể sẽ vẫn hồi lại được nên chúng đâm chém và phân nhỏ. Sau khi toán cướp đi khỏi thì bằng pháp lực của mình Mục Kiền Liên thu hồi lại thân thể  tái hiện hình dáng Sa Môn như cũ. Ngài đem tấm thân đầy xương thịt thương tích đến yết kiến Đức Phật lần cuối. Sau đó ngài ngồi yên nhắm mắt và nhập diệt.

Như vậy Đức Tôn Giả Mục Kiền Liên ở một đời kiếp trước từng vì bất hiếu mà trả nghiệp. Ở đời kiếp này sau khi tu thành A La Hán ngài lại vì mẹ mà xuống địa ngục.

Bạn quan tâm:

Cùng chuyên mục

Phật Dược Sư là ai ? Ý nghĩa 7 hình tướng Phật Dược Sư

Phật Dược Sư Là ai ? Ý Nghĩa 7 tôn tướng của Phật Dược Sư

Phật Dược Sư với thệ nguyện cao cả là chữa hết mọi bệnh khổ đau của thế gian. Tuy nhiên trong nhiều hình tướng chúng ta thường thấy có lúc...

cách tụng kinh cầu siêu cho người mới mất 49 ngày

Tụng Kinh Cầu Siêu Cho Người Mới Mất 49 Ngày

Tụng kinh cầu siêu cho người mới mất là một việc nên làm. Đặt ở địa vị người thân của người đã mất, họ luôn mong muốn rằng người mất...

phật bản mệnh của tuổi ngọ là ai ?

Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Là Ai ?

Trong 12 con giáp, bất cứ con giáp nào cũng có vị Phật bản mệnh riêng. Vậy Phật bản mệnh tuổi ngọ là ai ? Và vị Phật ấy có...

xá lợi phật là ai ?

Tôn Giả Xá Lợi Phất Là Ai ?

Tôn Giả Xá Lợi Phất là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôn Giả Xá Lợi Phất và Tôn Giả Mục Kiền...

Bánh xe Pháp Luân được xem là biểu tượng cho Pháp trong Phật Giáo

Ý nghĩa biểu tượng Bánh Xe Pháp Luân trong Phật giáo

Khi tiếp xúc với đạo Phật, chúng ta thường nghe nhắc đến bánh xe Pháp Luân, đây cũng là một món pháp khí thường được cầm trong tay một số...

Phật Thích Ca Mâu Ni còn được gọi là Phật Tổ, Phật Đà

Phật, Bồ Tát là gì? Tên các vị Phật Bồ Tát thường gặp

Dù theo đạo Phật hay không thì chắc hẳn chúng ta ít nhất đã một lần nghe đến những từ như Phật, Phật Đà, Bồ Tát, Đẳng giác Bồ Tát....

Ẩn