Tam pháp ấn: Vô thường, Khổ, Vô ngã

Ý nghĩa và nghi thức 500 lạy hồng danh Quán Thế Âm (Ngũ Bách Danh)

Ý nghĩa và công đức của việc dâng đèn cúng Phật

Giới Định Tuệ là gì? Có ý nghĩa gì trong việc tu tập?

Phóng sanh có ý nghĩa gì? Phóng sanh thế nào cho đúng?

Ý nghĩa nghi thức tắm Phật trong ngày Đại lễ Phật Đản

Xá Lợi Phật là gì? Ý nghĩa và phước báu khi cúng dường Xá Lợi Phật

Kinh A Di Đà: Ý nghĩa và cách trì tụng kinh mỗi ngày

Kinh Bát Nhã – Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Tỉnh thức là gì? Ý nghĩa và lợi ích của đời sống tỉnh thức

Phim cuộc đời đức Phật Thích Ca tập 1 – Đức Phật Đản sanh

                   

Tập:
 

Tóm tắt nội dung tập 1

Tập phim giới thiệu về bộ tộc Shakya dưới quyền cai trị của đức vua Suddhodana, sinh sống tại vùng đất Kapilavastu thuộc miền đông bắc Ấn Độ. Đây là nơi sinh sống và lớn lên của thái tử Siddhartha, người sẽ trở thành đấng giác ngộ trong tương lai và thay đổi vận mệnh cả thế giới.

Video khác

Phim Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca tập 55 (Tập cuối)

 Xem lại tập trước                    Xem lại từ đầu Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...

Phim Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca tập 54 – Buddha nhập Niết Bàn

 Xem lại tập trước                    Xem tập tiếp theo Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...

Phim Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca tập 53

 Xem lại tập trước                    Xem tập tiếp theo Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...

Phim Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca tập 52

 Xem lại tập trước                    Xem tập tiếp theo Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...

Phim Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca tập 51

 Xem lại tập trước                    Xem tập tiếp theo Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...

Ẩn